Paslanmaz Çelik Malzemesinin Yapısında Olan Elementler

Paslanmaz Çelik Malzemesinin Yapısında Olan Elementler

Paslanmaz Çelik Malzemesinin Yapısında Olan Elementler

Paslanmaz çelik malzemesi paslanmalara karşı iyi direnç gösterdiğinden ve kaliteli bir yapıda olmasından dolayı günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Ürünün bu kadar sık tercih edilmesinde çeliğin yapısında bulunan elementlerin payı büyüktür. Bu elementlerden biri olan krom çeliğe paslanmaz özelliğini kazandırmaktadır. Kromun yanı sıra nikel, karbon gibi elementler ise çeliğe korozyona karşı dayanıklılık özelliği kazandırmıştır.

Çeliğin zor paslanması için ürünün yapısında krom elementi yeterli gibi görünse de zorlu koşullarda bu durum kararlılığını sürdüremeyebilir. Bunun için de devreye nikel ve molipten elementleri girmektedir. Bu elementler çeliğe zor paslanma özelliğini kazandırmaktadır. Buda zorlu ortamlarda olumlu sonuçların alınmasını sağlayacaktır.

Birçok çeşidi bulunan paslanmaz çelik ürünün çeşitliliğini ihtiyaçlar belirlemektedir. Yani bir inşaat ortamında ihtiyaç duyulan çelik ile endüstri ortamında ihtiyaç duyulan çelikler arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıkları çeliğin yapısındaki elementler belirlemektedir. Bu elementlerin oranları çelikten çeliğe farklılık göstermektedir. Örneğin 303 kalite ile 316 kalite bir çeliğin arasında gözle görülebilecek derecede birtakım farklar vardır. Fakat bu kalitedeki çeliklerin genelinde paslanmaz özelliği mevcuttur. Aynı şekilde korozyona karşı dayanıklılık özelliği de tüm paslanmaz çeliklerde var olan özelliklerden bir diğeridir.

Paslanmaz Çelik Alaşım Elementleri

Krom

Paslanmaz çelik malzemesinin paslanmaz özelliğini kazanması için krom elementine ihtiyaç vardır. Oksijenle temas eden bu element üründe oksit tabakası oluşturmaktadır. Bu durumda çeliğin oksijenle temasa girmesini engellemektedir. Böylece ürün paslanmalara karşı dayanıklı bir hale gelmiş olacaktır. Ayrıca çeliğin yapısına ne kadar krom eklenirse çelik korozyona karşıda daha dirençli bir hale gelecektir.

Nikel

Çeliğin yapısında olması gerekli olan nikel ürünü çeliğin maliyetini yaklaşık olarak %90 oranında düşürmektedir. Bu element çeliğe eklendiğinde krom ile nikel birleşmiş olacaktır. Buda çeliğin daha güçlü bir yapıda olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda nikel ürünü çeliğin işlenmesini kolaylaştıran bir elementtir.

Karbon

Çeliğe sertlik özelliğini veren elementin ismi karbondur. Çeliğin sertliğinin arttırılması onu daha dayanıklı bir yapıya dönüştürecektir. Bu bilgilerden çıkarımla çelikteki karbonun fazlalığı ürünü daha dayanıklı yapacağı sonucuna varılabilir. Aynı zamanda karbon çeliğin işlenmesini de kolaylaştırmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş: